Sivelypinnoitus – MM Pinta Oy

Sivelypinnoitus

Sivelypinnoitus on sähkökemiallinen menetelmä, jossa pinnoitettavaa kappaletta ei upoteta pinnoitusaltaaseen. Kun halutaan pinnoittaa jokin tietty kohta, pinnoitettava alue rajataan teipillä ja työkappale kytketään virtalähteen miinus-napaan ja anodi eli pinnoitustyökalu plus-napaan.

Pinnalle suoritetaan rasvanpoisto sähkökemiallisesti. Pinta peitataan ja aktivoidaan tai ainoastaan aktivoidaan yhdessä tai useammassa vaiheessa Pinta on nyt valmis pinnoitettavaksi. Yleensä pinnoitetaan tartuntakerros, 2-4 µm paksu ja sen jälkeen rakenneaine, joka valitaan haluttujen pintaominaisuuksien mukaan.

Elektrolyytti pumpataan päällystetyn anodin läpi ja tästä johtuen pinnoitus tapahtuu tasaisesti. Anodin ja työkappaleen välille tarvitaan myös liikettä 5-15 m/min. Tämä saadaan aikaan joko anodia tai työkappaletta pyörittämällä. Ennen kuin galvaaninen pinnoitus tehdään, suoritetaan rasvan poisto ja pinnan aktivointi esikäsittelyelektrolyyteillä, jotka valitaan pinnoitettavan kappaleen materiaalin perusteella. Halutut ominaisuudet, kuten kovuus, korroosion- ja kulutuksen kestävyys yms. vaikuttavat pinnoituselektrolyytin valintaan.

Pinnoituksen etuja

Menetelmän etuja

 • Kylmä menetelmä (ei mittamuutoksia eikä lämpöjännityksiä kpl:seen)
 • Siirrettävät laitteet (työ voidaan tehdä myös asiakkaan luona ilman kuljetuksia tai konetta purkamatta)
 • Hyvä tartunta (200 – 400 N/mm²)
 • Pinnoitus voidaan tehdä myös suoraan haluttuun mittaan ilman jälkityöstöä
 • Tiivis pinnoite (hyvä korroosion suoja)
 • Paikallinen menetelmä (pinnoitus vain haluttuun kohtaan kpl:ta)
 • Käytössämme on noin 70 erilaista pinnoitusainetta, joista valitaan sopivin aine haluttujen pintaominaisuuksien mukaan

Käyttökohteet

Työstövirheiden korjaus

 • Usein suoraan mittaan ja toleranssiin ilman jälkityöstöä
 • Esim. erilaiset sovitepinnat, akselit ja vaihdelaatikoiden reiät

Kuluneiden ja vaurioituneiden osien korjaus

 • Korjaus voidaan tehdä myös paikanpäällä ilman kalliita purku- ja asennuskustannuksia sekä seisokkiaikoja
 • Esim. pinnoitevaurioiden korjaus paperi- ja terästehtaiden sekä kirjapainokoneiden teloissa, laakerikaulat ja –pesät, muotit ja suuttimet muoviteollisuudessa

Sähkökomponenttien ominaisuuksien parantaminen

 • Kuparin ja alumiinin paikallinen pinnoitus kullalla tai hopealla
 • Esim. tasavirtamoottoreiden kommutaattoripintojen ja piirikorttien kultaus, alumiini- ja kuparijohtimien kosketuspintojen hopeointi

Korroosiosuojaus

 • Osien pinnoitus tiiviillä korroosiolta suojaavalla pinnoitteella vaikeissa olosuhteissa
 • Esim. rakokorroosio

Kulutuspinnat

 • Kulumista voidaan vähentää kovalla tai kitkaa alentavalla pinnoitteella
 • Esim. huulitiivisteiden kohdat

Pintaominaisuuksien parantaminen

 • Estämään kiinnileikkautumista ruostumattomasta teräksestä tehtyjen osien liitoksissa ja pienentämään kitkaa sekä parantamaan korroosio-ominaisuuksia esim. muovimuoteissa ja –suuttimissa

Alumiinin anodisointi

 • Erityisillä anodisointielektrolyyteillä voidaan tehdä anodisointia, ensisijaisesti paikallisiin kohteisiin

Menetelmät

Akselikartion pinnoitus kiinnileikkautumista vastaan.

Korjattu vaihdelaatikon reikä

Sisäpuolinen sovitepinta korjattuna.

Paperikoneen telan päädyn sovitepinnan pinnoitus.

Liukurenkaan kultapinnoitus.

Hammaspyöräakselin kaulan mittavirheen korjaus.